Política de Privacidade

1.- PROCESAMENTO DE DATOS

MADERGAL, SL, con CIF: B27007178 informa a través da súa páxina web http://www.madergal.com/ sobre a súa política de privacidade no tratamento e protección de datos persoais de calquera propietario co que mantén unha relación na que se require o procesamento dos teus datos.

As operacións, procedementos e técnicas procedementos realizados nun procesamento automático ou automatizado e non permitir a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre os datos persoais, son considerados de datos persoais , sen prexuízo do que se indica na sección 4 desta política.

2.- LEGITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimidade do tratamento de datos persoais será o resultado da relación contractual ou condición contractual, traballo ou calquera outra que é necesario para o procesamento de datos, tales como consentimento expreso.

3.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

 • No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, formularios de resposta automática, e outros sistemas de comunicación) Informamos que as mensaxes son dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada e confidencial. Se non é ti O destinatario indicado notifícase que o uso, divulgación e / ou copia sen autorización está prohibida na lexislación vixente.
 • De acordo co establecido na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Directiva 2002/58 / CE, informámoslle que no caso de non querer Recibir comunicacións e información de carácter comercial a través deste sistema de comunicación electrónica, indícanos deste mesmo xeito indicando no tema "BAIXOS COMUNICACIÓNS COMERCIALES" para que os datos persoais sexan eliminados da nosa base de datos. A súa solicitude será activada dentro de 10 días do seu envío. No caso de que non recibamos unha resposta expresa de ti, comprenderemos que acepta e autoriza a compañía a continuar a facer as comunicacións anteriormente mencionadas.

4.- RESPONSABLE DE TRATAMENTO:

De conformidade coa lexislación de protección de datos actual informamos que os datos persoais. Déixanos voluntariamente por calquera dos nosos medios de recollida de información será incluído no procesamento e / ou manual automática, con MADERGAL, S.L. O responsable dos devanditos tratamentos. Os datos non serán transferidos a terceiros, excepto nos casos en que exista unha obrigación legal.

Tamén declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais de conformidade coa lei, e estableceu todos os medios técnicos ao seu dispor para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado , roubo de datos proporcionados polas partes interesadas e para os seus empregados para cumprir eses requisitos, así como o deber de segredo con respecto aos datos obxecto de protección e outras obrigacións de confidencialidade en vigor.

Os datos manteranse durante a duración da relación xerada por devandito tratamento ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Unha vez que a relación que xustifique o tratamento de datos termine, bloquearanse de acordo coas disposicións da normativa, despois de que se elimine o período legalmente establecido. (vexa o período de conservación para cada propósito)

As normativas de protección de datos proporcionan ao titular de datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento dado previamente.
 • Acceso dereito: saber que tipo de datos se trata e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito á rectificación: para solicitar a modificación de datos inexactos ou falsos
 • Dereito de portabilidade: para obter unha copia en formato interoperable dos datos que se está a procesar.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que non considere necesarios.
 • Dereito de cancelación: Solicita a cesación do procesamento de datos ea supresión cando xa non sexa necesario conservalo.
 • dereito de presentar unha queixa coa Axencia Española de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6 28001 Madrid - FAX: 914483680- Telf: 099- 901 100 E-mail: ciudadano@agpd.es
 • Se desexa obter máis información sobre o procesamento dos seus datos, corrixir os que son inexactos, opoñerse e / ou limitar o tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos non sexan máis necesarios, pode escribir a: MADERGAL, S.L. ALTA DE Moscosa S / N, 27300- Guitiriz (Lugo) ou por correo electrónico info@madergal.com
  • Esta comunicación deberá reflectir a seguinte información: nome e apelidos, a aplicación petición, a dirección e os datos de apoio.
  • O usuario debe realizar o exercicio dos dereitos. Non obstante, poden ser executados por unha persoa autorizada como representante legal da parte autorizada. Neste caso, debe proporcionar documentación que acredite esa representación do interesado

Fins de procesamento de datos.

  < li> Detalhamos debaixo da finalidade do tratamento de datos realizada por calquera ou todos os responsables do tratamento da lista anterior:
  • Xestión do Traballo: Xestión da relación de emprego de funcionarios; procesamento de datos necesarios para o mantemento da relación de traballo: xestión de folla de pagamento, formación ... Os datos facilitados serán mantidos durante o período previsto pola lexislación fiscal e laboral e necesario para atender ás obrigas legais.
  • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigacións tributarias e contables da empresa. límites de datos na lexislación tributaria será preservada
  • Xestión de clientes. Capaz de ofrecer os servizos contratados e cobre-los. Os datos proporcionados manteranse mentres a relación de negocio ou durante os anos necesarios permanecer para cumprir as obrigas legais
  • Xestión de clientes potenciais / CONTACTOS:. Xestión dos datos dos clientes necesarios para enviar publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio dispoñible, envíe orzamentos de servizos e / ou produtos e invítelos a eventos do seu interese. Os datos proporcionados manteranse ata que solicite o cesamento de tal tratamento
  • Videovixilancia. A seguridade persoal e da propiedade da empresa. Imaxes capturadas polo sistema de videovigilancia instalado na empresa para protexer os seus activos. Os datos conservaranse dentro dun mes a partir da gravación.