Política de FSC e PEFC

MADERGAL, S.L., como empresa dedicada ao corte, venda e transformación. decidiu implantar e manter un sistema de xestión da cadea de custodia, que integra as esixencias e requisitos da seguinte norma: Forest Stewardship Council® FSC-STD-40-004-V3-1 e PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody custodia de produtos forestais. Requisitos

Pretendemos comprometernos cos valores promovidos pola política PEFC e FSC®, declarando publicamente que non participamos directa ou indirectamente en:

 • Comercio ilegal de madeira ou produtos derivados.
 • A violación dos dereitos humanos ou tradicionais na explotación forestal.
 • A destrución de altos valores de conservación.
 • A conversión de bosques naturais en plantacións ou outros usos.
 • A introdución de organismos modificados xeneticamente na xestión forestal.
 • A violación dos convenios da OIT e dos requisitos sociais e de seguridade e saúde laboral que promove esta organización:
  • Non impida que os traballadores se asocien libremente, elixan os seus representantes ou negocien colectivamente coa empresa, co dereito efectivo de sindicación.
  • Non empregue traballos forzados, nin realice actividades en condicións perigosas, que poidan afectar á integridade dos traballadores
  • Non empregue a contratación de traballadores por debaixo da idade mínima legal de 15 anos, nin por debaixo da idade escolar obrigatoria, se esta é superior,
  • Promover as condicións de trato e igualdade de oportunidades entre os traballadores, independentemente da súa ideoloxía, xénero, sexo, etc. Evitando calquera tipo de discriminación laboral e laboral.
  • Garantir en todo caso que as condicións de traballo non poñan en perigo a seguridade ou a saúde dos traballadores, favorecendo e promovendo o uso de medios mecánicos de manipulación
  • .

Este compromiso será difundido entre os empregados, provedores e clientes de MADERGAL, S.L., e remitirase a calquera outro interesado que o solicite. A dirección xeral de MADERGAL, S.L. espera e desexa colaborar activamente co obxectivo final de garantir que os bosques do mundo sexan xestionados de forma responsable

Anexo I.2 ​​Política FSC e PEFC
Recensión: 2
M ao 2022
Dirección Xeral
Signature